Link down các bài tập NMLT và NMCNTT1 theo các tuần :)

Đây là link down các bài tập NMLT

http://www.mediafire.com/?chgu2b3oi43wwiw,wxbbzrb77n6jvt0,q6u6yb5abzjflsb,n4k4y2lbc61v4se,srwsb93ab7vpah5
Các bạn down về coi thử góp ý cho mình nhá!
Còn dưới dây là link down các bài tìm hiểu NMCNTT1 của nhóm mình bao gồm:

_ Hệ nhị phân và bát phân
_ Hot girl
_ Đồ án CDIO
_ Bài khảo sát sử dụng LaTex
_ Thiết bị nhập
_ Văn bản thông tư
_ Hacker
_ …

http://www.mediafire.com/?xe4z21d6evcx8

Còn link down đồ án nghiên cứu môn NMLT mình sẽ update sau 🙂

Advertisements

About notpeo

roamer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s